​HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA HAI NƯỚC:

- Hiệp định: Hợp tác văn hóa (1965, hết hiệu lực); Thương mại và thanh toán (1970); Hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật (1974); Bưu chính và điện chính (1975); HĐ đặc biệt về hợp tác y tế và thuốc giữa Bộ Y tế hai nước (1980); Miễn thị thực đối với hộ chiếu ngoại giao và công vụ (1994); Thương mại (1994); Hợp tác trong lĩnh vực văn hoá thông tin (1996); Khuyến khích và bảo hộ đầu tư (1996); Tránh đánh thuế hai lần (1999); Tương trợ tư pháp về thương mại và dân sự (2010); Tương trợ tư pháp về hình sự (2010); Dẫn độ (2010); Hợp tác trong lĩnh vực vệ sinh thú y (2010); Bảo vệ và kiểm dịch thực vật (2010); Hợp tác trong lĩnh vực vận tải biển (2/2011);

- Thỏa thuận hợp tác: Y tế (1983); giữa hai Phòng Thương mại và Công nghiệp (2004); Hợp tác về pháp luật và tư pháp giữa Bộ Tư pháp hai nước (2010); trong lĩnh vực bưu chính, công nghệ thông tin và truyền thông (9/2011); giữa Thông tấn xã Việt Nam và Thông tấn quốc gia An-giê-ri (12/2013); trong lĩnh vực đào tạo và dạy nghề giữa Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo nghề An-giê-ri (01/2014);  trong lĩnh vực xúc tiến thương mại giữa Cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam (Bộ Công Thương) và Cục Xúc tiến Thương mại An-giê-ri (01/2014); kết nghĩa giữa Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam và Tòa án tối cao An-giê-ri (2016); giữa Thông tấn xã Việt Nam và Thông tấn quốc gia An-giê-ri (2017); Chương trình hợp tác giai đoạn 2019-2020 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp An-giê-ri (2019), Thoả thuân Kết nghĩa và Hợp tác giữa tỉnh Điện Biên và tỉnh Batna (2023); Thoả thuận hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp giai đoạn 2024-2025 (2023).

- Nghị định thư: Trao đổi hàng hóa và dịch vụ (1994); Hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao (1999); Xử lý nợ tổng thể (2005);

- Bản ghi nhớ: Hợp tác nông nghiệp (2004), Hợp tác giữa Bộ Xí nghiệp vừa và nhỏ và thủ công nghiệp An-giê-ri với Liên minh các hợp tác xã Việt Nam (2004), Hợp tác thể thao (2010), Hợp tác trong lĩnh vực nghề cá biển và nuôi trồng thủy sản (2010), Hợp tác dầu khí (6/2015), Hợp tác trong lĩnh vực du lịch (6/2015), Hợp tác trong lĩnh vực y tế (6/2015); Chương trình hợp tác văn hóa giai đoạn 2016 - 2018 (6/2015), các Chương trình hợp tác tư pháp giai đoạn 2014-2015, 2016-2017 và 2019-2020; Bản ghi nhớ về hợp tác giữa HVNG Việt Nam và Học viện Ngoại giao và QHQT An-giê-ri (5/2022).

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​