Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại nước Cộng hoà An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân

Địa chỉ: 30, Chénoua Street, Hydra, Algiers, Algeria.

Điện thoại: (+213) 23 48 54 70

Fax: (+213) 23 48 54 67

E-mail: sqvnalgerie@yahoo.com.vn

Website: ​vnembassy-algiers.mofa.gov.vn​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​