​​​​

 • ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI AN-GIÊ-RI

 • Danh sách cán bộ 

  1. Trần Quốc Khánh: Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền​​​

  2. Nguyễn Trung Dũng: Tham tán

  Điện thoại để bàn: +213 (0) 540 89 79 75

  Điện thoại di động: +213 (0) 21 48 47 59

  3. Vũ Thị Thanh Tú: Bí thư thứ nhất

  Điện thoại để bàn: +213 (0) 23 48 54 65

  Điện thoại di động: +213 (0) 556 08 14 21

  4. Nguyễn Việt Sơn: Bí thư thứ nhất

  Điện thoại để bàn: +213 (0) 23 48 57 70

  Điện thoại di động:  +213 (0) 558 30 59 09

  5. Nguyễn Quốc Việt: Bí thư thứ ba​

  Điện thoại để bàn: +213 (0) 21 48 47 59

  Điện thoại di động: +213 (0) 556 06 26 62

  6. Nguyễn Hồng Quân: Cán bộ 

  7. Nguyễn Kim Ngân: Cán bộ

  ​8. Thư ký địa phương

  Điện thoại để bàn: +213 (0) 23 48 54 70​

  ​​​  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​