​​​

 • ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI AN-GIÊ-RI

 • Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại nước Cộng hoà An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân

  Địa chỉ: 30, Chénoua Street, Hydra, Algiers, Algeria.

  Điện thoại: (+213) 23 47 54 70

  Fax: (+213) 23 48 54 67

  E-mail: sqvnalgerie@yahoo.com.vn

  Website: https://vnembassy-algiers.mofa.gov.vn/​

  Giờ làm việc: Từ Chủ nhật đến Thứ Năm

  (nghỉ thứ Sáu và thứ Bẩy theo phong tục địa phương)

  Sáng: 08h30 – 11h30

  Chiều: 14h00 – 16h30

  Phòng lãnh sự làm việc: Thứ hai và thứ tư

  Sáng: 08h30 – 11h30

  Chiều: 14h00 – 16h30

  Danh sách cán bộ 

  1. Nguyễn Thành Vinh: Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền​​

  2. Vũ Thị Thanh Tú: Bí thư thứ nhất

  Điện thoại để bàn: 00213 (0) 23 48 54 65

  Điện thoại di động: 00213 (0) 556 08 14 21​

  3. Nguyễn Thị Nhung: Bí thư thứ hai, phụ trách công tác Hành chính, Quản trị, Lễ tân

  Điện thoại để bàn: 00213 (0) 23 48 54 63

  Điện thoại di động: 00213 (0) 55 87 84 39

  4. Hoàng Đức Nhuận: Tham tán Kinh tế

  Điện thoại để bàn: 00213 (0) 23 48 51 93

  Điện thoại di động: 00213 (0) 559 502 658

  5. Đào Văn Huỳnh: Bí thư thứ hai, phụ trách công tác Lãnh sự

  Điện thoại để bàn: 00213 (0) 23 48 57 70

  Điện thoại di động: 00213 (0) 559 43 45 80

  6. Nguyễn Quốc Việt: Tùy viên, phụ trách công tác Văn hóa, Báo chí

  Điện thoại để bàn: 00213 (0) 21 48 47 59

  Điện thoại di động: 00213 (0) 556 06 26 62

  7. Tạ Ngọc Dương: Tùy viên Quốc phòng

  Điện thoại để bàn: 00213 (0) 23 48 59 01

  Điện thoại di động: 00213 (0) 772 25 49 90

  8. Nguyễn Tấn Đạt: Trưởng phân xã Thông tấn xã Việt Nam

  Điện thoại để bàn: 00213 (0) 23 36 23 60

  Điện thoại di động: 00213 (0) 542 79 51 38

  9. Thư ký địa phương

  Điện thoại để bàn: 00213 (0) 23 48 54 70​

  ​​​  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​