• THỜI GIAN LÀM VIỆC

  Giờ làm việc: Từ Chủ nhật đến Thứ Năm

  (nghỉ thứ Sáu và thứ Bẩy theo phong tục địa phương)

  Sáng: 08h30 – 11h30

  Chiều: 14h00 – 16h30

  Phòng lãnh sự làm việc: Thứ hai và thứ tư

  Sáng: 08h30 – 11h30

  Chiều: 14h00 – 16h30


  CÁC NGÀY NGHỈ LỄ 2016

  Tháng 1
  - Ngày thứ sáu: Ngày 01 tháng 01 năm 2016

  Tháng 2

  - Ngày thứ hai: Ngày 08 tháng 02 năm 2016 (Mồng 1 Tết âm lịch Việt Nam)

  - Ngày thứ ba: Ngày 09 tháng 02 năm 2016 (Mồng 2 Tết âm lịch Việt Nam)

  - Ngày thứ tư: Ngày 10 tháng 02 năm 2016 (Mồng 3 Tết âm lịch Việt Nam)

  Tháng 4

  - Ngày thứ hai: Ngày 18 tháng 04 năm 2016 (Ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch)

  Tháng 5

  Thứ hai: Ngày 30 tháng 04 năm 2016 (Ngày Giải phóng miền Nam)

  Thứ 3: Ngày 01 tháng 05 năm 2016 (Ngày Quốc tế Lao động)

  Tháng 9

  Thứ sáu: Ngày 02 tháng 09 năm 2016 (Ngày Quốc khánh Việt Nam)

   

  ​Các ngày nghỉ lễ của Quốc gia sở tại​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​