• THỜI GIAN LÀM VIỆC (Áp dụng từ 01/6/2023)

  Từ Chủ nhật đến thứ Năm (nghỉ thứ Sáu và thứ Bảy theo phong tục địa phương)

  Sáng: 08h30 – 12h00

  Chiều: 12h30 – 16h00  CÁC NGÀY NGHỈ LỄ 2023

  Tháng 1
  - Ngày  01 tháng 01 đến ngày 02 tháng 01 (Nghỉ tết Dương lịch)

  - Ngày 20 tháng 01 đến ngày 26 tháng 01 (Nghỉ tết Âm lịch Quý Mão)

  Tháng 4&5

  - Ngày 29 tháng 4 đến ngày 03 tháng 5 (Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4, 01/5)

  Tháng 9

  - Ngày 01 đến hết ngày 03 tháng 9 (Ngày Quốc khánh Việt Nam)

   

  ​Các ngày nghỉ lễ của Quốc gia sở tại​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​