​Lời chào Đại sứ

IMG_9057.JPG

Xin chào mừng các bạn đến với trang tin điện tử của Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân.

Việt Nam và An-giê-ri có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau từ ngày 28 tháng 10 năm 1962, ngay sau khi Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân giành được độc lập. Tháng 11 cùng năm, Việt Nam đã mở sứ quán tại thủ đô An-giê, đến tháng 4 năm 1964 An-giê-ri mở sứ quán tại thủ đô Hà Nội.

Trong những năm qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển về nhiều lĩnh vực: Chính trị ngoại giao, kinh tế, văn hóa và các lĩnh vực khác.

Ngày nay, trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực triển khai đường lối đổi mới, cải cách, hiện đại hóa để phát triển đất nước và hội nhập quốc tế, hai bên nhất trí tiếp tục củng cố và đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt, với trọng tâm là kinh tế vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển trên toàn thế giới.

Trang tin điện tử của Đại sứ quán được xây dựng với mục tiêu cung cấp những thông tin cơ bản về đất nước và con người Việt Nam, về động thái quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và An-giê-ri, về các hoạt động của Sứ quán nhằm triển khai đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong quan hệ với An-giê-ri, cũng như các thỏa thuận đạt được giữa hai bên, góp phần vun đắp tình hữu nghị và phát triển mối quan hệ hợp tác chặt chẽ nhiều mặt, có hiệu quả giữa hai nước và nhân dân hai nước.

Sứ quán xin cảm ơn sự quan tâm của các bạn và rất mong nhận được sự đóng góp của các bạn để làm cho trang thông tin của Sứ quán ngày càng tốt hơn.

Trân trọng cảm ơn./.

Đại sứ Phạm Quốc Trụ

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​