​Tiểu sử
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại An-giê-ri

 
PHẠM QUỐC TRỤ


Đang cập nhật ... 


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​