​Lời chào Đại sứ

Hình 2_resized.jpg

Xin chào mừng các bạn đến với trang tin điện tử của Đại sứ quán nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân.

Tôi đến An-giê để đảm nhận chức vụ Đại sứ Việt Nam tại An-giê-ri ngày 14/01/2020. Thật vinh dự và hạnh phúc đối với tôi khi đến An-giê ngay sau khi An-giê-ri tổ chức thành công bầu cử bầu ra Ngài Tổng thống Ngài Abdelmajid Tebounne, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của An-giê-ri.

Việt Nam và An-giê-ri có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau từ ngày 28/10/1962. Trong những năm qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển về nhiều lĩnh vực, chính trị ngoại giao, kinh tế, văn hóa…

Ngày nay, trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực triển khai đường lối đổi mới, cải cách, hiện đại hóa để phát triển đất nước, hai bên nhất trí tiếp tục củng cố và đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt, với trọng tâm là kinh tế vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển trên toàn thế giới.

Trang tin điện tử của Đại sứ quán được xây dựng với mục tiêu cung cấp những thông tin cơ bản về đất nước và con người Việt Nam, về tình hình quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa Việt Nam và An-giê-ri, về các hoạt động của Đại sứ quán để thúc đẩy và củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa giữa hai nước nhằm phục vụ lợi ích và phồn vinh của hai nước.

Đại sứ quán xin cảm ơn sự quan tâm của các bạn và rất mong nhận được sự đóng góp của các bạn để làm cho trang thông tin của Đại sứ quán ngày càng tốt hơn.

Trân trọng cảm ơn./.

Đại sứ Nguyễn Thành Vinh

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​